Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2021, 7

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 22.04.2021 nr 42

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) 2021. aastal makstakse kohaliku omavalitsuse üksustele tulubaasi toetuseks 16 000 000 eurot, mis jaotatakse järgmiselt:
1) toetusest 15 000 000 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt elanike arvuga rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2021. a seisuga, seejuures Ida-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste elanikud arvestatakse koefitsiendiga 1,5;
2) toetusest 1 000 000 eurot jaotatakse õpilaste kodudes internetiühenduse (sealhulgas mobiilside ja koduinternet) ja digiõppematerjalide kättesaadavuse edendamiseks, eesmärgiga tagada õpilaste võrdne ligipääs haridusele distantsõppe perioodil, mis jaotatakse järgmise valemiga:

Toetus = 1,5654222 × 7–18-aastaste arv × tagamaalisuse koefitsient3 ÷ tulukusmäär3, kus:

7–18-aastaste arv

7–18-aastaste arv rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2021. a seisuga;

tagamaalisuse koefitsient

2021. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikes 1 märgitud tagamaalisuse koefitsient;

tulukusmäär

kohaliku omavalitsuse üksuse 2020. aasta tulumaksu laekumine elaniku kohta võrreldes riigi keskmise näitajaga. Elanike arv võetakse rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2021. a seisuga.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json