Teksti suurus:

Tervisekassa ja Ravimiameti juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks

Tervisekassa ja Ravimiameti juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 5

Tervisekassa ja Ravimiameti juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

Vastu võetud 02.05.2022 nr 41
RT I, 04.05.2022, 4
jõustumine 07.05.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 9920 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tervisekassa ja Ravimiameti töötaja juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 2.   Juurdepääsu ulatus

  (1) Tervisekassa ja Ravimiameti töötajal on vaktsiinikahju hüvitamise taotluse menetlemiseks juurdepääs järgmiste tervise infosüsteemi edastatud dokumentide andmetele:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) ambulatoorne epikriis;
  2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;
  3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;
  4) saatekirja vastus;
  5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
  6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
  7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
  9) arengu hindamise teatis;
  10) immuniseerimise teatis;
  11) läbivaatuse teatis;
  12) nõustamise teatis;
  13) kasvamise teatis;
  14) kiirabikaart;
  15) hambaravikaart;
  16) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;
  17) surmateatis;
  18) surma põhjuse teatis;
  19) perinataalsurma põhjuse teatis;
  20) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekiri;
  21) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;
  22) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis;
  23) sünniepikriis;
  24) nakkushaiguse kahtluse teatis;
  25) nakkushaiguse teatise andmekoosseis;
  26) HIV teatise andmekoosseis.

  (2) Tervisekassa ja Ravimiameti töötajal on juurdepääs tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 3 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud tervise infosüsteemi edastatud meditsiinilistele ülesvõtetele.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Käesoleva määruse alusel on tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele juurdepääsu õigus päringule eelneva viie aasta kohta. Kui päringuga viie aasta kohta saadud andmete alusel on põhjusliku seose hindamiseks tervisekahjustuse ja vaktsineerimise vahel või kahjustuse raskusastme hindamiseks vajalikud varasemad andmed, on Tervisekassa ja Ravimiameti töötajal juurdepääs varasematele kui eelneva viie aasta tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json