Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 17

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 02.03.2017 nr 9
RT I, 07.03.2017, 18
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT I, 25.05.2018, 1328.05.2018
18.12.2018RT I, 21.12.2018, 3701.01.2019, osaliselt 01.09.2019
29.09.2020RT I, 06.10.2020, 1009.10.2020, osaliselt 01.08.2021, jõustumisaeg muudetud [RT I, 29.07.2021, 1]
23.12.2020RT I, 06.01.2021, 401.10.2021
27.07.2021RT I, 29.07.2021, 101.08.2021
12.09.2022RT I, 14.09.2022, 117.09.2022
23.12.2022RT I, 29.12.2022, 6401.01.2023
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.   Nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  (1) Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
  1) tuberkuloos;
  2) B-viirushepatiit;
  3) difteeria;
  4) teetanus;
  5) läkaköha;
  6) poliomüeliit;
  7) leetrid;
  8) punetised;
  9) mumps;
  10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
  11) rotaviirusnakkus;
  12) inimese papilloomiviirusnakkus.

  (2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid kuni 500 vaktsiinidoosi ulatuses. Terviseamet teavitab Tervisekassat ja Sotsiaalministeeriumi vaktsiinide varu kasutamisest.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Luuüdi siirdamise järel võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava näidustusega isikuid.
[RT I, 21.12.2018, 37 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Gripivastane immuniseerimine tagatakse:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajatele, kogukonnas elamise teenuse saajatele;
  2) 60-aastastele ja vanematele isikutele;
  3) lastele vanuses 6 kuud kuni 7 aastat (k.a);
  4) rasedatele;
  5) üle 7-aastastele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurenenud risk raskelt haigestuda (südame ja veresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet ja obstruktiivne kopsuhaigus).
[RT I, 14.09.2022, 1 - jõust. 17.09.2022]

  (5) COVID-19-vastane immuniseerimine tagatakse kõikidele Eestis elavatele või ajutiselt viibivatele isikutele, kellele see on tervishoiutöötaja hinnangul vajalik tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast või terviseriskidest.
[RT I, 29.12.2022, 64 - jõust. 01.01.2023, rakendatakse kuni 31. detsembrini 2023. a.]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 31.   Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõiget 5 rakendatakse kuni 31. detsembrini 2023. a.
[RT I, 29.12.2022, 64 - jõust. 01.01.2023]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa Immuniseerimiskava
[RT I, 06.10.2020, 10 - jõust. 01.08.2021, jõustumisaeg muudetud [RT I, 29.07.2021, 1]]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json