Teksti suurus:

Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 20

Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord

Vastu võetud 04.04.2003 nr 56
RTL 2003, 48, 700
jõustumine 19.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse» § 14 alusel.

§ 1.   Kunstliku viljastamise dokumenteerimine

  (1) Naise kunstliku viljastamise kohta vormistab eriarstiabi osutaja kunstliku viljastamise loo (edaspidi akt).

  (2) Akt vormistatakse eriarstiabi osutaja valitud vormi kohaselt.

  (3) Kunstliku viljastamise dokumenteerimisele kohaldatakse sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 «Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuse dokumenteerimise kord» (RTL 2002, 59, 891) kehtestatud dokumenteerimise nõudeid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Akti kanded

  (1) Eriarstiabi osutaja kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) eriarstiabi osutaja nimi;
  2) registri, kuhu eriarstiabi osutaja on kantud, kood;
  3) füüsilisest isikust ettevõtja korral isikukood ja elukoha aadress;
  4) juriidilisest isikust eriarstiabi osutaja korral asukoha aadress;
  5) tegevusloa number;
  6) sidevahendite andmed (telefoni/faksi number, e-posti aadress).

  (2) Patsiendi arsti kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) eriala nimetus;
  3) arsti registreerimiskood.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Patsiendi kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress;
  4) sidevahendite andmed (telefoni/faksi number, e-posti aadress);
  5) [kehtetu - RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  6) perekonnaseis;
  7) veregrupp ja reesusfaktor;
  8) näidustus kunstlikuks viljastamiseks;
  9) kaasnevad diagnoosid;
  10) eelnevad rasedused (lõppenud abordiga, sünnitusega);
  11) anamnees.

  (4) Akti kantakse patsiendi kunstlikuks viljastamiseks seemnerakke loovutanud abikaasa või loovutava mehe varasemate spermauuringute andmed.

  (5) Patsiendi munasarjade stimulatsiooni kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) kasutatud ravimite nimetus ja doosid;
  2) stimulatsiooni kestus;
  3) hormoonuuringute vastused;
  4) sonograafilise uuringu tulemused;
  5) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimiskood ja allkiri.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (6) Folliikulite punktsiooni kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) kuupäev, kuu ja aasta;
  2) kellaaeg;
  3) anesteesia liik;
  4) kasutatud ravimite nimetus ja doosid;
  5) anestesioloogi ees- ja perekonnanimi, registreerimiskood ja allkiri;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  6) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimiskood ja allkiri.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (7) Akti kantakse andmed sperma ettevalmistuse kohta.

  (8) Sperma emakasisese inseminatsiooni kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) kuupäev, kuu ja aasta;
  2) kellaaeg;
  3) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimiskood ja allkiri.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (9) Viljastamise kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) munarakkude arv;
  2) viljastamise meetod;
  3) kultiveerimise kestus;
  4) söötmete nimetused;
  5) embrüoloogi ees- ja perekonnanimi ja allkiri.

  (10) Embrüote siirdamise kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) kuupäev, kuu ja aasta;
  2) kellaaeg;
  3) embrüote arv ja hinne;
  4) naistearsti ees- ja perekonnanimi, registreerimiskood ja allkiri;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  5) embrüoloogi ees- ja perekonnanimi ja allkiri.

  (11) Embrüote külmutamise/sulatamise kohta tehakse akti järgmised kanded:
  1) kuupäev, kuu ja aasta;
  2) kellaaeg;
  3) külmutatud/sulatatud embrüote arv ja hinne;
  4) embrüoloogi ees- ja perekonnanimi ja allkiri.

  (12) Eriarstiabi osutaja võib vajadusel teha akti täiendavaid kandeid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json