Teksti suurus:

Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 38

Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

Vastu võetud 18.11.2010 nr 74
RT I, 26.11.2010, 4
jõustumine 26.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2017RT I, 21.12.2017, 1101.01.2018
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 2 alusel .

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse piirhindade arvutamise metoodika, piirhindade kehtestamise tähtajad, piirhindade muutmise tingimused ja tähtajad.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ravimitootja – ravimi tootja või isik, kellele on väljastatud ravimi müügiluba;
  2) hulgimüüja – ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja või ravimite hulgimüügiga tegelev ravimite tootmise tegevusloa omaja, kes on „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 13 alusel kohustatud Tervisekassale edastama ravimite hulgimüügi ostuhinnad;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  3) ravimi hulgimüügi ostuhind – ravimi hind, mis koosneb kauba ostuhinnast, pealelaadimise kuludest müüja/saatja laos, veokuludest saatjamaal, eksporttollist, pealelaadimise kuludest saatjamaa terminalis, rahvusvahelise veo kuludest, mahalaadimise kuludest saajamaa terminalis, veokuludest saajamaal (CIP (hulgimüüja laos Eesti Vabariigi territooriumil) Incoterms 2000 järgi);
  4) ravimi maksimaalne jaemüügihind – hulgimüügi ostuhind, millele on lisatud hulgimüügi juurdehindluse piirmäär, jaemüügi juurdehindluse piirmäär ning käibemaks;
  5) arvestuslik päevadoos (edaspidi APD) – toimeaine keskmine ööpäevane säilitusannus vastavalt selle peamisele kasutamisnäidustusele;
  6) piirhind – Tervisekassa ravimite loetellu kantud sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite hüvitamise aluseks olev hind;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  7) piirhinnagrupp – sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupp, milles kehtestatakse samad APD piirhinnad.

2. peatükk Piirhindade kehtestamine ja muutmine 

§ 3.   Piirhindade kehtestamine ja muutmine

  (1) Piirhindasid kehtestatakse ja muudetakse neli korda aastas, jõustumistähtaegadega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril.

  (2) Piirhindasid muudetakse järgmistel tingimustel:
  1) piirhinnagruppi lisandub uus ravim;
  2) piirhinnast madalama või piirhinnaga võrdse hinnaga ravimi hinnakokkulepe on lõppemas või muutmisel;
  3) piirhinnast madalama või piirhinnaga võrdse hinnaga ravimil müügiloa kehtivus on lõppemas või seda enam ei turustata;
  4) piirhinnast kõrgema hinnaga ravimi tootja on teinud ettepaneku hinnakokkuleppe sõlmimiseks, millega nõustub tagama ravimi kättesaadavuse piirhinnast madalama või piirhinnaga võrdse hinnaga.

3. peatükk Piirhindade arvutamine 

§ 4.   Piirhinnagruppide moodustamine

  (1) Manustamisviisi järgi jaotatakse ravimeid järgmiselt:
  1) suukaudsed tahked ravimvormid;
  2) suukaudsed vedelad ravimvormid;
  3) sublingvaalsed ja põse limaskestalt imenduvad ravimvormid;
  4) parenteraalsed ravimvormid;
  5) inhaleeritavad ravimvormid;
  6) transnasaalsed ravimvormid;
  7) transdermaalsed ravimvormid;
  8) transrektaalsed ravimvormid;
  9) transvaginaalsed ravimvormid;
  10) lokaalsed ravimvormid.

  (2) Ravimite jaotamisel toimeaine järgi hinnatakse ravimpreparaatide omadusi ja arvestatakse kliiniliselt olulisi erinevusi, kui need on tõendatud.

§ 5.   Piirhindade arvutamisel aluseks võetav hind

  (1) Piirhindade arvutamisel lähtutakse ravimite hinnakokkuleppe hindadest ning hulgimüüjate poolt Tervisekassale edastatud ravimite hulgimüügi ostuhindadest. Eelnimetatud andmete puudumisel lähtutakse ravimitootja esitatud hulgimüügi ostuhindadest.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Piirhinna arvutamisel lähtutakse APD suurusest, arvust ja hinnast pakendis.

  (3) APD suuruse määratlemisel arvestatakse Maailma Terviseorganisatsiooni poolt määratletud päevadoose (Defined Daily Dose, DDD) ning ravimi omaduste kokkuvõttes näidatud optimaalset annustamisskeemi.

  (4) APD-de arvu leidmiseks pakendis jagatakse selles olev toimeaine kogus toimeaine APD väärtusega.

  (5) Ühe APD hinna arvutamiseks pakendis jagatakse selle maksimaalne jaemüügihind APD-de arvuga preparaadis.

§ 6.   Piirhindade arvutamine

  (1) Kui ühte piirhinnagruppi kuuluvad kaks pakendit, on APD piirhinnaks odavama pakendi APD hind.

  (2) Kui ühte piirhinnagruppi kuuluvaid pakendeid on rohkem kui kaks, jäetakse piirhindade arvutamisel kõrvale kõige odavama pakendi APD hind ning aluseks võetakse maksumuselt järgmise pakendi APD hind.

  (21) Pakendite APD hindasid võrreldakse kolme komakoha täpsusega, APD piirhind arvutatakse kahe komakoha täpsusega, ümardades ülespoole.
[RT I, 21.12.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Pakendite piirhinnad leitakse APD piirhinna korrutamisel APD-de arvuga pakendis.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json