Teksti suurus:

Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.05.2023, 42

Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord

Vastu võetud 14.12.2017 nr 53
RT I, 21.12.2017, 19
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 47 lõike 4 alusel.

§ 1.   Avaldus

  (1) Saamata jäänud täiendavat ravimihüvitist (edaspidi hüvitis) taotlev isik vormistab avalduse, mis esitatakse Tervisekassale.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Avaldus sisaldab järgmisi taotleja andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  2) arvelduskonto number;
  3) kontakttelefon ja e-posti aadress;
  4) allkiri ja avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Kui isik soovib taotletava hüvitise tasumist kolmanda isiku arvelduskontole, tuleb avalduses täiendavalt märkida nimetatud kolmanda isiku ees- ja perekonnanimi ning arvelduskonto number.

§ 2.   Hüvitise maksmine

  (1) Tervisekassa kannab hüvitise taotleja arvelduskontole 30 päeva jooksul pärast selleks nõutavate dokumentide laekumist Tervisekassasse.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Hüvitise suurus arvutatakse retseptikeskusest hüvitise väljamaksmise vormistamise kuupäeval retseptikeskuses täiendava ravimihüvitise salvestunud jäägi summast.

§ 3.   Hüvitise maksmisest keeldumine

  (1) Tervisekassa keeldub hüvitise maksmisest, kui:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) isikul puudub hüvitise maksmiseks ettenähtud alus;
  2) isik esitas hüvitise saamiseks valeandmeid.

  (2) Tervisekassa koostab hüvitise maksmisest keeldumise kohta põhjendatud otsuse.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Tervisekassa toimetab kätte otsuse hüvitise maksmise keeldumisest hüvitist taotlenud isikule kirjalikult 30 päeva jooksul hüvitise taotlemiseks nõuetekohase taotluse esitamisest.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json