Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2013, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.07.2013 nr 53

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isoleerida ja identifitseerida viirushaiguste tekitajaid;”;

2) paragrahvi 20 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 20 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) uurida bakter- ja parasitaarhaiguste tekitajaid;”.

§ 2.  Põllumajandusministri 14. märtsi 2013. a määrus nr 26 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi struktuur ning töötajate koosseis” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. novembril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json