Teksti suurus:

Tee projekteerimise normid

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2014, 5

Tee projekteerimise normid
[RT I, 08.06.2012, 1 - jõust. 15.06.2012]

Vastu võetud 28.09.1999 nr 55
RTL 2000, 23, 303
jõustumine 01.01.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.05.2004RTL 2004, 65, 108829.05.2004
01.07.2011RT I, 08.07.2011, 111.07.2011
04.06.2012RT I, 08.06.2012, 115.06.2012
11.07.2014RT I, 23.07.2014, 115.08.2014

Teeseaduse paragrahvi 19 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada:
1) «Maanteede projekteerimisnormid» (lisatud);
2) [kehtetu – RT I, 08.06.2012, 1 – jõust. 15.06.2012]

2. [Kehtetu – RT I, 08.06.2012, 1 – jõust. 15.06.2012]

21.Teede projekteerimisel võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale kui sellega luuakse tingimused ohutuks liiklemiseks. Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamiseks peab tee omanik projekti seletuskirjas põhjendama nende kasutamise vajadust ja sobivust ning saama nõusoleku Maanteeametilt.
[RT I, 08.06.2012, 1 - jõust. 15.06.2012]

22. Enne 15.06.2012. a määruse lisa „Maanteede projekteerimisnormid” punkti 1.4 alusel algatatud planeeringute menetlemine viiakse lõpuni algatamise hetkel kehtinud nõuete kohaselt.
[RT I, 08.06.2012, 1 - jõust. 15.06.2012]

23. Enne 15.06.2012. a algatatud tee-ehitusprojektide koostamine viiakse lõpuni algatamise hetkel kehtinud nõuete kohaselt.
[RT I, 08.06.2012, 1 - jõust. 15.06.2012]

24. Enne 01.07.2014. a algatatud tee-ehitusprojektide, teetööde kirjelduste koostamine ning teede ehitamine ja remont viiakse lõpuni lepingu sõlmimise hetkel kehtinud nõuete kohaselt.
[RT I, 23.07.2014, 1 - jõust. 15.08.2014]

3. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

4. Käesoleva määruse lisa „Maanteede projekteerimisnormid” rakendamine on kohustuslik avalikult kasutatavate maanteede projekteerimisel.

[RT I, 23.07.2014, 1 - jõust. 15.08.2014]

Lisa "Maanteede projekteerimisnormid"
[RT I, 23.07.2014, 1 - jõust. 15.08.2014]

/otsingu_soovitused.json