Teksti suurus:

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2016, 2

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 21.07.2016 nr 83

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus valla staatuses.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Tõrva vald.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Tõrva valla piiriks on endise Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna piir, välja arvatud Põdrala valla ja Helme valla, Helme valla ja Tõrva linna ning Helme valla ja Hummuli valla vahelistes osades.

  (2) Maa-amet kannab Tõrva valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse ja Valga maakonna linnade ja valdade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
„linnad – Valga
 vallad – Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste, Tõrva, Õru”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvid 1 ja 3 jõustuvad Tõrva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Arto Aas
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json