Teksti suurus:

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2016, 3

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piirava meetme rakendamine

Vastu võetud 21.07.2016 nr 84

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 ja § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, riigisiseseks rakendamiseks.

§ 2.  Piirangu sisu ja ulatus

  Kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ei võimalda Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (edaspidi KRDV) kodanikel omandada haridust ja läbida täienduskoolitust valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule tuumaenergiaalasele KRDV tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele KRDVs. Sealhulgas ei võimaldata omandada haridust ja läbida täienduskoolitust kõrgema füüsika, täiustatud arvutisimulatsioonide ning seotud informaatikateaduste, georuumilise navigeerimise, tuumatehnika, kosmosetehnika, lennundustehnika ja nendega seotud valdkondades.

§ 3.  Sanktsiooni rakendamine

  Piirangu rakendamise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 4.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/849 kehtetuks tunnistamiseni või selle artiklis 30 sätestatud piirangu lõpetamiseni.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Marina Kaljurand
Välisminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json