Teksti suurus:

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.07.2022, 6

Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 22.07.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 23. mai 2014. aasta määruse nr 17 „Päästeameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeameti teenistuskohtade koosseisu piirarv on 2331, millest 950 on päästeametniku ametikohad ja 1381 päästetöötaja töökohad.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2022. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json