Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2011, 1

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ muutmine

Vastu võetud 19.08.2011 nr 113

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse“ § 7 lõike 2 punkti 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruses nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ (RT I 2007, 26, 149; 2009, 63, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse“ § 7 lõike 2 punkti 10 alusel.“;

2) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) värvus mitte üle 15 mg/l Pt;“;

3) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ujula ja veekeskuse õhu liikumiskiirus, õhuvahetus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja valgustus peavad vastama vajadustele, arvestades „Tarbijakaitseseaduse“ §-s 91 sätestatut.“.

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister sotsiaalministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json