Teksti suurus:

Vanglateenistuse ametnikega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2016, 5

Vanglateenistuse ametnikega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.08.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 147 lõike 2 ja § 151 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 „Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord“ muutmine

  Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 „Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord“ § 10 lõikes 6 asendatakse sõna „paremal“ sõnaga „vasakul“.

§ 2.  Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” muutmine

  Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” § 63 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Tavavormi valget vormisärki ja jakki kandes võib kanda õhtuvormi peakatet.“.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler