Teksti suurus:

Metallijäätmete täpsustatud nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2016, 9

Metallijäätmete täpsustatud nimistu

Vastu võetud 19.08.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 104 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende metallijäätmete täpsustatud nimistu, millele kehtivad erinõuded jäätmeseaduse 8. peatüki tähenduses ja mille kogumiseks või veoks tuleb taotleda jäätmeluba jäätmeseaduse 6. peatüki 3. jao tähenduses.

§ 2.   Metallijäätmeteks liigitamise üldnõuded

  Jäätmed liigitatakse metallijäätmeteks käesoleva määruse lisa alusel.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Jäätmekoodidega 16 01 21 02* ja 16 01 22 01 kirjeldatud jäätmete käitlemiseks antud jäätmeload, mis ei ole antud metallijäätmete kogumiseks või veoks, ja registreerimistõendid tuleb käesoleva määrusega kooskõlla viia hiljemalt 2017. aasta 31. maiks.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 15. aprilli 2004. a määrus nr 17 „Metallijäätmete täpsustatud nimistu“ (RT I, 19.12.2015, 14) tunnistatakse kehtetuks.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Metallijäätmete täpsustatud nimistu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json