Teksti suurus:

Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2017, 3

Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 18.09.2014 nr 38
RT I, 23.09.2014, 2
jõustumine 01.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2016RT I, 27.01.2016, 101.02.2016
18.05.2017RT I, 24.05.2017, 201.06.2017
17.08.2017RT I, 23.08.2017, 101.09.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis

  (1) Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 291, neist töökohti 41 ja ametikohti 250, sealhulgas päästeametniku ametikohti 248.
[RT I, 23.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga.

  (3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

/otsingu_soovitused.json