Teksti suurus:

Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamine ja nende tegevuse lõpetamine

Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamine ja nende tegevuse lõpetamine - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2018, 2

Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamine ja nende tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 16.08.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohalike asutuste ümberkorraldamine ja nende tegevuse lõpetamine

  (1) Veterinaar- ja Toiduameti kohalike täidesaatva riigivõimu volitusi omavate asutuste ümberkorraldamiseks ühendatakse Veterinaar- ja Toiduameti kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusi omavad asutused (edaspidi Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus) Veterinaar- ja Toiduametiga ning liidetavad Veterinaar- ja Toiduameti kohalikud asutused lõpetavad tegevuse alates 1. septembrist 2018.

  (2) Tegevuse lõpetavad Veterinaar- ja Toiduameti kohalikud asutused on:
  1) Harjumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000255);
  2) Hiiumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000243);
  3) Ida-Virumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000119);
  4) Jõgevamaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000237);
  5) Järvamaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000214);
  6) Läänemaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000220);
  7) Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000125);
  8) Põlvamaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000208);
  9) Pärnumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000190);
  10) Raplamaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000183);
  11) Saaremaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000148);
  12) Tartumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000177);
  13) Valgamaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000160);
  14) Viljandimaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000154);
  15) Võrumaa Veterinaarkeskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000131).

  (3) Lõikes 2 nimetatud tegevuse lõpetava Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused lähevad üle Veterinaar- ja Toiduametile alates 1. septembrist 2018.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Seoses Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamisega ja nende tegevuse lõpetamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 93 „Harjumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  2) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 94 „Hiiumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  3) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 95 „Ida-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  4) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 96 „Jõgevamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  5) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 97 „Järvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  6) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 98 „Läänemaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  7) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 99 „Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  8) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 100 „Põlvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  9) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 101 „Pärnumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  10) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 103 „Raplamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  11) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 102 „Saaremaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  12) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 104 „Tartumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  13) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 105 „Valgamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  14) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 106 „Viljandimaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”;
  15) põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määrus nr 107 „Võrumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json