Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2014. a määruse nr 46 „Kütuste täpsustatud loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2019, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2014. a määruse nr 46 „Kütuste täpsustatud loetelu” muutmine

Vastu võetud 16.08.2019 nr 52

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2014. a määruse nr 46 „Kütuste täpsustatud loetelu” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. juuni 2014. a määruses nr 46 „Kütuste täpsustatud loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49, välja arvatud bensiin, mis vastab atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruse lisa 11 nõuetele;”;

2) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;”;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse 2019. aasta augustis vastu võetud redaktsiooni § 1 punkti 1 rakendatakse alates 2019. aasta 16. augustist.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json