Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2019, 11

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.08.2019 nr 49

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuse korraldamise seaduse § 24 lõike 2 ja § 28 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määruses nr 42 „Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Õe ja eriõena registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

(1) Õena registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekava läbinud isik.

(2) Õe õppekava läbinud isiku kvalifikatsiooni tõendab registreerimisel lõikes 1 nimetatud õppeasutuse diplom õe õppekava täitmise või bakalaureusekraadi andmise kohta.

(3) Eriõena registreeritakse õena registreeritud ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis üheaastase õe erialase koolituse õppekava või 1,5-aastase terviseteaduse magistriõppekava läbinud isik, kes on omandanud sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruse nr 58 „Õendusabi erialade loetelu” §-s 2 loetletud eriala.

(4) Õe erialase koolituse läbinud isiku kvalifikatsiooni tõendab registreerimisel lõikes 3 nimetatud õppeasutuse diplom õe erialase koolituse õppekava täitmise või magistrikraadi andmise kohta.”;

3) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ämmaemandana registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanda õppekava läbinud isik.

(2) Ämmaemanda õppekava läbinud isiku kvalifikatsiooni tõendab registreerimisel lõikes 1 nimetatud õppeasutuse diplom ämmaemanda õppekava täitmise või bakalaureusekraadi andmise kohta.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 11. juuni 2001. a määruses nr 58 „Õendusabi erialade loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse eriõdede erialade loetelu.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 2–5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json