Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 76 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 76 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.08.2022 nr 77

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 6 ja § 106 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” § 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Riigikantseleil on juurdepääs ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, Riigikantselei direktori, ameti ja inspektsiooni peadirektori ning teiste avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud valitsusasutuste juhtide andmetele mahus, mis on vajalik avaliku teenistuse seaduse § 30 lõikes 5 nimetatud ülesannete täitmiseks.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 76 „Riigi personali-ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” § 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) ametikoha juhitunnus;”.

Kaja Kallas
Peaminister

Riina Solman
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json