Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2011, 2

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 19.09.2011 nr 42

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RT I, 29.08.2011, 13) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2011. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json