Teksti suurus:

Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2014, 2

Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 18.09.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis

  (1) Häirekeskuse teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 296, sh avaliku teenistuse üldliigi töökohti 40 ja päästeametniku ametikohti 256.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga.

  (3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 27. märtsi 2013. a määrus nr 9 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json