Teksti suurus:

Justiitsministri 13. detsembri 2010. a määruse nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2015, 8

Justiitsministri 13. detsembri 2010. a määruse nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 18.09.2015 nr 34

Määrus kehtestatakse võlaõigusseaduse § 4031 lõike 8 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 13. detsembri 2010. a määruse nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 13. detsembri 2010. a määruses nr 47 „Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 punkti 3 „Krediidiga seotud kulud” kümnenda rea teine veerg sõnastatakse järgmiselt:

„Maksetega hilinemisega kaasnevad [......kohaldatav viivise aasta- ja päevamäär ja selle muutmise kord ning vajaduse korral muud hüvitamisele kuuluvad kulud]”;

2) määruse lisa 2 punkti 3 „Krediidiga seotud kulud” neljanda rea teine veerg sõnastatakse järgmiselt:

„Maksetega hilinemisega kaasnevad [......kohaldatav viivise aasta- ja päevamäär ja selle muutmise kord ning vajaduse korral muud hüvitamisele kuuluvad kulud]”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2015. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json