Teksti suurus:

Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2016, 2

Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.09.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 391 lõike 2 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” § 9 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad „Riigi raamatupidamise üldeeskirja” sõnadega „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json