Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2003. a määruse nr 262 „Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2022, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2003. a määruse nr 262 „Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu“ muutmine

Vastu võetud 20.09.2022 nr 75

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2003. a määruses nr 262 „Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti kantavate andmete loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Veeteede Amet“ sõnaga „Transpordiamet“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõigete 1, 3 ja 4 sissejuhatavates lauseosades jäetakse välja sõnad „koostöös külastusriigi mereadministratsiooniga“;

3) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „reisparvlaeval“ sõnaga „reisiparvlaeval“;

4) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse arv „6“ arvuga „61“;

5) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja külastusriigi mereadministratsiooni“;

7) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Transpordiameti poolt reisiparvlaeva või kiirreisilaeva kontrolli tegemise juures võib vaatlejana osaleda sadamariigi inspektor muust liikmesriigist. Kui laev sõidab Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all, kaasab Transpordiamet vajadusel vaatlejana kontrollis osalema lipuriigi esindaja. Transpordiamet võib kaasata kontrolli tegemisele eksperte.“;

8) paragrahvi 6 lõiked 3, 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 lõikes 8 asendatakse sõna „reisiparvalaevale“ sõnaga „reisiparvlaevale“;

10) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja esimene lause.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json