Teksti suurus:

Riigi üldhariduskoolide põhimäärusi kehtestavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2012, 1

Riigi üldhariduskoolide põhimäärusi kehtestavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.10.2012 nr 34

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 28 „Vaeküla Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 28 „Vaeküla Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 1) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 29 „Ahtme Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 29 „Ahtme Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 2) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 30 „Kosejõe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 30 „Kosejõe Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 3) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 31 „Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 31 „Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 4) § 10 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011.a määruse nr 32 „Kallemäe Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 5) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 33 „Raikküla Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 33 „Raikküla Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 6) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 34 „Vidruka Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 34 „Vidruka Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 7) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 36 „Vastseliina Internaatkooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 36 „Vastseliina Internaatkooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 9) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 37 „Valga Jaanikese Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 37 „Valga Jaanikese Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 10) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 38 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 38 „Kiigemetsa Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 11) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 39 „Urvaste Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 39 „Urvaste Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 12) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 40 „Tapa Erikooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 40 „Tapa Erikooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 13) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 41 „Kaelase Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 41 „Kaelase Kooli põhimäärus” (RT I, 05.07.2011, 14) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2011. a määruse nr 42 „Ämmuste Kooli põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2011. a määruse nr 42 „Ämmuste Kooli põhimäärus” (RT I, 21.07.2011, 6) § 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler