Teksti suurus:

Kõrgharidustaseme õppe õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad ainepunktidele

Kõrgharidustaseme õppe õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad ainepunktidele - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2012, 9

Kõrgharidustaseme õppe õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad ainepunktidele

Vastu võetud 18.10.2012 nr 85

Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse § 133 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad ainepunktidele kõrgharidustaseme õppes.

  (2) Määrust kohaldatakse õppeasutustele, millele on eraldatud kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks tegevustoetust.

§ 2.  Õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad

  (1) Õppekulude osalise hüvitamise ülemmäär kõrgharidustaseme kõigil astmetel, välja arvatud lõikes 2 nimetatud õppekavadel, on 50 eurot ainepunkti kohta.

  (2) Õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärad õppekavade erisustest tulenevalt on:
  1) kunstide õppesuuna õppekavadel 100 eurot ainepunkti kohta;
  2) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel arstiõppes, hambaarstiõppes ja loomaarstiõppes 100 eurot ainepunkti kohta;
  3) rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki juhi õppekaval 120 eurot ainepunkti kohta.

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  (2) Määrust kohaldatakse 2013/2014. õppeaastast õppeasutusse immatrikuleeritud üliõpilastele.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json