Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. septembri 2004. a määruse nr 294 „Riigieelarvest mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2012, 10

Vabariigi Valitsuse 7. septembri 2004. a määruse nr 294 „Riigieelarvest mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.10.2012 nr 86

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 29 lõike 31 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. septembri 2004. a määruse nr 294 „Riigieelarvest mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord” § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „1. veebruariks” sõnadega „30. septembril”.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Rein Lang
Kultuuriminister

Heiki Loot
Riigisekretär