Teksti suurus:

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2014, 9

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded

Vastu võetud 21.08.2002 nr 69
RTL 2002, 94, 1462
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2004RTL 2004, 83, 132124.06.2004
03.03.2010RTL 2010, 11, 19714.03.2010
02.07.2012RT I, 12.07.2012, 601.08.2012
20.10.2014RT I, 23.10.2014, 726.10.2014

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.   Taotluse esitamise viis

  (1) Riiklikku alkoholiregistrisse (edaspidi alkoholiregister) registrikande tegemiseks esitatakse alkoholiregistri volitatud töötlejale digitaalne või paberkandjal taotlus.

  (2) Digitaalsele taotlusele peab olema lisatud digitaalallkiri. Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis selle kaudu esitatud digitaalsele taotlusele ei pea lisama digitaalallkirja.
[RTL 2010, 11, 197 - jõust. 14.03.2010]

§ 2.   Taotluse vorminõuded

  (1) Taotleja esitab taotluse, millel kajastuvad järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja kontaktandmed (telefon, faks või elektronposti aadress);
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  2) aktsiisilao tegevusloa number, kui registrikande tegemist taotleb selle alkoholi tootja;
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  3) tegevusloa otsuse tegemise kuupäev ja number toiduseaduse tähenduses, kui registrikande tegemist taotleb selle alkoholi tootja;
[RT I, 23.10.2014, 7 - jõust. 26.10.2014]
  4) majandustegevuse registreerimise number;
[RT I, 23.10.2014, 7 - jõust. 26.10.2014]
  41) [Kehtetu – RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  5) [Kehtetu – RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  6) toote nimi;
  7) toote päritolumaa;
  8) toote liik;
  9) tootja, pakendaja või Euroopa Liidus asutatud müüja nimi ning võimaluse korral aadress ja kontaktandmed (telefon, faks või elektronposti aadress);
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  10) tootjamaa, pakendaja asukohariik või Euroopa Liidus asutatud müüja asukohariik;
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  11) [Kehtetu – RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  111) importija nimi ning võimaluse korral aadress ja kontaktandmed (telefon, faks või elektronposti aadress) imporditud veini puhul;
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  12) tarbijapakendi maht tarbijapakendisse pakendatud alkoholi puhul;
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  13) toote etanoolisisaldus;
  14) toote kaheksakohaline kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
[RTL 2004, 83, 1321 - jõust. 24.06.2004]
  15) tarbijapakendi või pakendi materjal;
  16) tarbijapakendi või pakendi etikettide arv;
  17) pudeli kuju ja värvus;
[RT I, 12.07.2012, 6 - jõust. 01.08.2012]
  18) korgi materjal;
  19) korgi värvus;
  20) korgi kuju;
  21) suka olemasolul sellekohane märge;
  22) suka värvus;
  23) esietiketi olemasolul sellekohane märge;
  24) tagaetiketi olemasolul sellekohane märge;
  25) kaelaetiketi olemasolul sellekohane märge;
  26) muu etiketi olemasolul sellekohane märge;
  27) taotlusele lisatud dokumentide ja materjalide loetelu;
  28) taotluse esitaja nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Alkoholiregistri volitatud töötleja märgib esitatud taotlusele selle saamisel järgmised andmed:
  1) taotluse number;
  2) taotluse saamise kuupäev;
  3) taotluse vastuvõtja nimi ja allkiri;
  4) tootenäidise tagastamine ja tagastamise kuupäev;
  5) tootenäidise tagastaja nimi ja allkiri;
  6) tootenäidise vastuvõtja nimi ja allkiri.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json