Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2015, 1

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 19.10.2015 nr 36

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 23 lõike 4 alusel.


Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse väljamakseid tehakse seaduse § 3 lõikes 3 sätestatud rakenduskava abikõlblikkuse perioodi ja sellele järgneva kahe kuu jooksul, see on 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 29. veebruarini. Erandina võib kooskõlastatult korraldusasutusega põhjendatud juhtudel toetuse väljamakseid teha pärast 2016. aasta 29. veebruari.“;
2) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohased andmed peab rakendusüksus sisestama registrisse hiljemalt 2016. aasta 22. veebruaril. Erandina võib kooskõlastatult korraldusasutusega põhjendatud juhtudel lõike 2 kohased andmed registrisse sisestada pärast 2016. aasta 22. veebruari.“.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json