Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse” kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2015, 8

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse” kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 22.10.2015 nr 105

Määrus kehtestatakse kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse” kinnitamine” pealkirjas ja punktis 1 asendatakse sõnad „Kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärus” sõnadega „Riikliku lepitaja põhimäärus” vastavas käändes.

§ 2.  Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määrusega nr 372 kinnitatud „Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) põhimääruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Riikliku lepitaja põhimäärus”;

2) põhimääruses asendatakse sõnad „lepitaja” ja „lepitajad” sõnadega „riiklik lepitaja” vastavas käändes;

3) punktid 2, 5–10, 13, 14, punkti 29 esimene lause, punktid 36, 37 ja 39 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4. Töötüli pooli lepitab riiklik lepitaja.”;

5) punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:

„28. Riiklik lepitaja taandab end lepitusmenetlusest, kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda tema erapooletuses.”;

6) punkti 29 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Pooltel ei ole õigust taotleda riikliku lepitaja taandamist.”;

7) punkti 33 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Riiklikul lepitajal on õigus teha linna- või vallavalitsusele ettepanek eelnimetatud streigi või töösulu alguse edasilükkamiseks kahe nädala võrra.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 26. oktoobril 2015. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json