Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.10.2018 otsus nr 313

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.10.2018

§ 1.  Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduses (RT I, 28.12.2017, 74) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse arv „11,90” arvuga „11,93”;

2) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „11,93%” tekstiosaga „11,96%”;”.

§ 2.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 31 asendatakse tekstiosa „3.–5.” tekstiosaga „3., 4.”;

2) seaduse 5. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 135 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2018. aasta 30. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json