Teksti suurus:

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 20 „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.10.2019, 3

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 20 „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.10.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruses nr 20 „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse tegevusele, mille elluviimine panustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ning mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Taluelamu katusekatte taastamisel või asendamisel peab kasutama puitu, sealhulgas laastu, pilbast, kimmi, sindlit, või roogu või õlge, või käsitsi valtsitud tsingitud terasplekki või kivi, sealhulgas valtskivi, betoonkivi või s-kivi, sõltuvalt sellest, mis on olnud konkreetse taluelamu algne katusekattematerjal.”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kuni neli fotot taluelamu ja selle katuse kohta ning kuni neli fotot katusekonstruktsioonide ja kahjustuste kohta, mõlemal juhul üks pilt suurusega kuni üks megabait;”;

4) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) katuse ja katusekonstruktsiooni, sealhulgas murispuude, neid omavahel ühendavate laetalade või -palkide ning vahe- ja otsaseinte ülemise raiekorra ehitustöö ja selle teostamiseks vajaliku ehitustoote ja -materjali kulu;”;

5) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kulu, mis ei ole seotud katusekatte vahetamise või sellega seotud kandekonstruktsioonide taastamise või asendamisega, sealhulgas seinte, akende, uste, laudise vahetuse, paigaldamise või remondi kulu;”;

6) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemise kalendriaasta 1. jaanuarist 31. detsembrini.”.

Tõnis Lukas
Minister

Hillar Sein
Kunstide asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json