Teksti suurus:

Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2010, 12

Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord

Vastu võetud 02.02.2006 nr 15
RTL 2006, 15, 255
jõustumine 16.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2009RTL 2009, 25, 32320.03.2009
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 93 lõike 4 alusel.

§ 1.   Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasustamise kord

  (1) Volitatud põldtunnustajale (edaspidi põldtunnustaja) ning volitatud seemneproovi võtjale (edaspidi proovivõtja) makstakse nende volituste raames osutatud riigieelarvest finantseeritava teenuse eest tasu kord kuus eelnenud kuu eest aruande ja sellele lisatud arve alusel, millepõldtunnustaja ja proovivõtja esitavad Põllumajandusametile hiljemalt 7. kuupäevaks.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (11) Määrust ei kohaldata «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 87 lõikes 2 nimetatud seemneproovi võtja tasustamise suhtes.
[RTL 2009, 25, 323 - jõust. 20.03.2009]

  (2) Põldtunnustaja ja proovivõtja, kes on käibemaksukohustuslane, lisavad aruandele «Käibemaksuseaduse» § 37 nõuete kohase arve, millel muu hulgas märgitakse tasutav käibemaksusumma, mis lisandub määruses sätestatud tasu määrale.

  (3) Põllumajandusamet kontrollib põldtunnustaja ja proovivõtja aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu tuleb tagastada.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Tasu põldtunnustaja ja proovivõtja volituse raames osutatava riigieelarvest finantseeritava teenuse eest makstakse Põllumajandusameti eelarve kaudu.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Põllumajandusamet kannab tasu põldtunnustaja ja proovivõtja näidatud arvelduskontole.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.   Põldtunnustaja volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad

  Tasumäärad seemnepõllu põldtunnustamise korral on järgmised:
  1) teravilja ja kaunvilja liikide seemnepõllu eest 0,95 eurot hektari kohta;
  2) heintaimede, õlikultuuride ja lina liikide seemnepõllu eest 1,15 eurot hektari kohta;
  3) avamaa köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 0,44 eurot 100 ruutmeetri kohta;
  4) katmik köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 19,17 eurot 100 ruutmeetri kohta.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.   Seemneproovi võtja volituse raames osutatava teenuse tasu määr

  Tasu määr seemneproovi võtmise ja laborisse analüüsimiseks saatmise korral ühe proovi kohta on 8,62 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Põldtunnustaja või proovivõtja volituse raames teenuse osutamiseks isikliku sõiduvahendi kasutamise tasustamise kord ja tasu määr

  Juhul kui volitatud põldtunnustaja või proovivõtja kasutab teenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendit, on tal õigus nõuda Põllumajandusametilt tasu auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta 0,21 eurot ning koos käibemaksuga 0,25 eurot.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json