Teksti suurus:

Spordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.11.2017 otsus nr 178

Spordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2017

§ 1.  Spordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 pealkirjas asendatakse sõna „määrad” sõnaga „suurus”;

2) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse suurus on Statistikaameti avaldatud eelmise kalendriaasta kolmanda kvartali keskmine brutokuupalk. Toetuse uus suurus ei või olla väiksem eelmise aasta toetuse suurusest.”;

3) paragrahvi 16 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „määr” sõnaga „suurus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse suurus arvutatakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud toetuse suuruse alusel. Käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud toetuse suuruse muutumise korral arvutatakse toetus ümber alates järgmise kalendriaasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json