Teksti suurus:

Mitteresidendi deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormi kinnitamine

Mitteresidendi deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormi kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2010, 1

Mitteresidendi deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormi kinnitamine

Vastu võetud 15.12.2010 nr 66

Määrus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 6 lõike 6, § 44 lõike 7 ja „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Deklaratsioonid ja residentsuse määramise vorm

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide vormid ja residentsuse määramise vorm:
  1) deklaratsiooni vorm A1 „Mitteresidendi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon” (lisa 1);
  2) deklaratsiooni vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon” (lisa 2);
  3) deklaratsiooni vorm V1 „Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon” (lisa 3);
  4) vorm R „Füüsilise isiku residentsuse määramise vorm” (lisa 4).

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Rahandusministri 2. jaanuari 2007. a määrus nr 1 „Mitteresidendi tulu deklareerimine” (RTL 2007, 3, 48; 2008, 11, 139) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Enne 2011. aasta 1. jaanuari saadud tulu või kasu deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud deklaratsioonivorme.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa 1 Vorm A1

Lisa 2 Vorm E1

Lisa 3 Vorm V1

Lisa 4 Vorm R

/otsingu_soovitused.json