Teksti suurus:

Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid

Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid - sisukord
  Väljaandja:Siseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2014
  Avaldamismärge:RT I, 23.12.2010, 23

  Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid
  [RT I 2010, 66, 494 - jõust. 01.10.2010]

  Vastu võetud 15.12.2009 nr 68
  RTL 2009, 95, 1403
  jõustumine 01.01.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  14.07.2010RT I 2010, 66, 49401.10.2010
  03.12.2010RT I, 14.12.2010, 101.01.2011
  06.12.2010RT I, 23.12.2010, 501.02.2011

  Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 2 alusel.

  § 1.  

    Kehtestada:
    1) ajutise reisidokumendi taotluse vorm (lisa 1);
    2) meremehe teenistusraamatu või meresõidutunnistuse taotluse vorm (lisa 2);
    3) pagulase reisidokumendi taotluse vorm (lisa 3);
    4) isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi taotluse vorm (lisa 4);
    5) digitaalse isikutunnistuse taotluse vorm (lisa 5);
  [RT I 2010, 66, 494 - jõust. 01.10.2010]
    6) Mobiil-ID vormis väljaantava digitaalse isikutunnistuse taotluse vorm (lisa 6).
  30.12.2015 15:02
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud topelt esinenud punkti 6 tekst, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
  [RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

  Lisa 1 Ajutise reisidokumendi taotlus

  Lisa 2 Meremehe teenistusraamatu või meresõidutunnistuse taotlus

  Lisa 3 Pagulase reisidokumendi taotlus

  Lisa 4 Isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi taotlus

  Lisa 5 Digitaalse isikutunnistuse taotlus

  Lisa 6 Mobiil-ID vormis väljaantava digitaalse isikutunnistuse taotluse vorm
  [RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

  /otsingu_soovitused.json