Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2011, 3

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 20.12.2011 nr 62

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” (RT I, 23.09.2011, 5) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json