Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2011, 4

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 20.12.2011 nr 63

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RT I, 23.09.2011, 4) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu

/otsingu_soovitused.json