Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 345

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2013

§ 1.  Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 232 asendatakse tekstiosa „2304 eurot” tekstiosaga „2520 eurot”;

2) paragrahv 60 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 61 lõiked 27 ja 28 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json