Teksti suurus:

Justiitsministri 22. oktoobri 2012. a määruse nr 52 „Kohaliku omavalitsuse üksuse aktide Riigi Teatajas avaldamiseks esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2013, 6

Justiitsministri 22. oktoobri 2012. a määruse nr 52 „Kohaliku omavalitsuse üksuse aktide Riigi Teatajas avaldamiseks esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2013 nr 42

Määrus kehtestatakse Riigi Teataja seaduse § 9 lõike 9 alusel.

§ 1.  Justiitsministri määruse muutmine

Justiitsministri 22. oktoobri 2012. a määruse nr 52 „Kohaliku omavalitsuse üksuse aktide Riigi Teatajas avaldamiseks esitamise kord” § 11 sisu muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„Kohaliku omavalitsuse üksus võib kuni 2014. aasta 1. juunini esitada avaldamiseks esitamise ajal kehtivaid määruste terviktekste, mis on jõustunud enne 2013. aasta 1. jaanuari.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json