Teksti suurus:

Pakendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2015 otsus nr 716

Pakendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2015

§ 1.  Pakendiseaduse § 241 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pakendiettevõtja, kes käesoleva seaduse §-st 24 tulenevalt esitab andmed pakendiregistrisse ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas, ja taaskasutusorganisatsioon korraldavad pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.

(4) Pakendiettevõtja, kes käesoleva seaduse §-st 24 tulenevalt esitab andmed pakendiregistrisse ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga viis tonni või vähem aastas, on vabastatud pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrollist.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json