Teksti suurus:

Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 19

Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv

Vastu võetud 19.12.2017 nr 57

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv.

§ 2.   Kiirabibrigaadide arv

  Eesti Haigekassa kaudu rahastatakse vähemalt 102 kiirabibrigaadi pidamist. Nimetatud kiirabibrigaadidest kuus on reanimobiilibrigaadid ja 96 õe- või arstibrigaadid.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 30. detsembri 2013. a määrus nr 51 „Riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide arv” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json