Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” ja justiitsministri 15. juuni 2017. a määruse nr 14 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 37

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” ja justiitsministri 15. juuni 2017. a määruse nr 14 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine” muutmise määrus

Vastu võetud 19.12.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 631 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtumäärustik” paragrahvis § 822 asendatakse sõnad „29. detsembril 2017” sõnadega „1. juulil 2018”.

§ 2.  Justiitsministri 15. juuni 2017. a määruses nr 14 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine” paragrahvis 2 asendatakse sõnad „30. detsembril 2017” sõnadega „2. juulil 2018”.

§ 3.  Määrus jõustub 29. detsembril 2017. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json