Teksti suurus:

Maakondade teenetemärkide kehtestamine

Maakondade teenetemärkide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 38

Maakondade teenetemärkide kehtestamine

Vastu võetud 18.02.2015 nr 5
RT I, 26.02.2015, 22
jõustumine 01.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2016RT I, 26.02.2016, 329.02.2016, rakendatatkse alates 2016. aasta 24. veebruarist
20.12.2017RT I, 23.12.2017, 3429.12.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 88 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maakondade teenetemärgid (edaspidi teenetemärk) ning teenetemärgi andmise, kandmise ja äravõtmise kord.

2. peatükk TEENETEMÄRGID 

§ 2.   Harju maakonna teenetemärgid

  (1) Harju maakonna teenetemärgid on:
  1) Harjumaa aukodaniku teenetemärk;
  2) Harjumaa teenetemärk.

  (2) Harjumaa aukodaniku teenetemärk on hõbedast matistatud pinnaga karkrist, mille harude vahel on valge emailiga kaetud ruudud. Risti keskel on punase emailiga viimistletud Harju maakonna vapp. Teenetemärgi kõrgus on 30,5 millimeetrit, laius 30,5 millimeetrit, ruudu kõrgus 11 millimeetrit ja vapi kõrgus 12 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ja graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Harjumaa teenetemärk on hõbedast punase emailiga kaetud karkrist, mille harude vahel on rohelise emailiga kaetud ruudud. Rist ja ruudud on ääristatud hõbedase kandiga. Punase karkristi peal on reljeefne hõbedast kreeka rist. Teenetemärgi kõrgus ja laius on 24,5 millimeetrit ja ruudu kõrgus on 4 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ja graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 21.   Hiiu maakonna teenetemärk

  (1) Hiiu maakonna teenetemärk on Hiiumaa teenetemärk.

  (2) Hiiumaa teenetemärk on 32 millimeetri laiuse punaste piitadega halli rinnalindi küljes rippuv reljeefne 42 millimeetri laiune hõberist, millel on Hiiu maakonna vapp. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud tekst „HIIUMAA TÄNAB” ja teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 26.
[RT I, 26.02.2016, 3 - jõust. 29.02.2016, rakendatatkse alates 2016. aasta 24. veebruarist]

§ 3.   Ida-Viru maakonna teenemärk

  (1) Ida-Viru maakonna teenetemärk on Ida-Virumaa teenetemärk.

  (2) Ida-Virumaa teenetemärk on hõbedast hõbedaste ja kuldsete kiirtega kaheksanurkne täht, mille keskel on Ida-Viru maakonna sinise ja punase emailiga viimistletud vapp. Teenetemärgi läbimõõt on 37 millimeetrit ning vapi kõrgus on 21 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

§ 4.   Jõgeva maakonna teenetemärgid

  (1) Jõgeva maakonna teenetemärgid on:
  1) Jõgevamaa vapimärk;
  2) Jõgevamaa kuldrist;
  3) Jõgevamaa hõberist.

  (2) Jõgevamaa vapimärk on kaelalindi külge kinnitatud kuldne sinise ja rohelise emailiga kaetud Jõgeva maakonna vapp, mille küljes ripub kuldne ristikuleht, mille esikülg on kaetud kollase emailiga. Ristikulehe tagakülg on kuldne ja sellele on graveeritud vapimärgi number. Vapimärgi kaelalint on 40 millimeetri laiune kuldkollane muareelint, mille keskel on roheline triip. Sellest kummalgi pool on sinine triip ning lindi kummastki servast 1 millimeetrit kaugusel roheline triip. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

  (3) Jõgevamaa kuldrist on hõbedast kullatud matistatud pinnaga käpprist, mille harude vahel on neli ristikulehte. Risti keskel on reljeefne kullatud Jõgeva maakonna vapp. Risti kõrgus on 44 millimeetrit ja laius on 44 millimeetrit. Jõgevamaa kuldrist ripub 35 millimeetri laiuse sinise ja rohelise pikuti poolitatud kullatud naastuga muareelindi küljes, mille keskel on kolm valget triipu. Kuldristi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud kuldristi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.

  (4) Jõgevamaa hõberist on hõbedast matistatud pinnaga käpprist, mille harude vahel on neli ristikulehte. Risti keskel on reljeefne hõbedane Jõgeva maakonna vapp. Risti kõrgus on 44 millimeetrit ja laius on 44 millimeetrit. Jõgevamaa hõberist ripub 35 millimeetri laiuse sinise ja rohelise pikuti poolitatud muareelindi küljes, mille keskel on kolm valget triipu. Hõberisti tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud hõberisti number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 6.

§ 5.   Järva maakonna teenetemärgid

  (1) Järva maakonna teenetemärgid on:
  1) Järvamaa vapimärk;
  2) Järvamaa teenetemedal;
  3) Järvamaa teenetemärk.

  (2) Järvamaa vapimärk on hõbedasest metallist valge emailiga kaetud käpprist, mille ristiharude vahel on hõbedased kiired. Risti keskel on hõbedane sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp. Vapimärgi kõrgus on 35,5 millimeetrit ja laius on 35,5 millimeetrit ning vapi kõrgus on 18,5 millimeetrit. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 7.

  (3) Järvamaa teenetemedal on hõbedasest metallist sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp, mis on asetatud oksüdeeritud hõbedasele reljeefsete viljapeadega ringile, mille ülemisel poolel on reljeefne kiri „TEENETE EEST“ ja alumisel poolel reljeefne kiri „JÄRVAMAA“. Medali läbimõõt on 32 millimeetrit ja vapi kõrgus on 21 millimeetrit. Teenetemedal ripub 32 millimeetri laiuse valge ja rohelise pikuti pooleks jaotatud muareelindi küljes. Teenetemedali tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemedali number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 8.

  (4) Järvamaa teenetemärk on hõbedasest metallist sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp, mis on asetatud oksüdeeritud hõbedasele reljeefsete viljapeadega ringile, mille ülemisel poolel on reljeefne kiri „TEENETE EEST“ ja alumisel poolel reljeefne kiri „JÄRVAMAA“. Teenetemärgi läbimõõt on 28,5 millimeetrit ja vapi kõrgus on 13 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 9.

§ 6.   Lääne maakonna teenetemärk

  (1) Lääne maakonna teenetemärk on Läänemaa teeneterist.

  (2) Läänemaa teeneterist on hõbedast pügalrist, mille esikülg on kaetud valge emailiga. Risti keskel on hõbedast punase emailiga kaetud medaljon, millel on Lääne maakonna vapikotkas. Risti kõrgus on 40 millimeetrit, laius on 40 millimeetrit ning medaljoni läbimõõt on 18,5 millimeetrit. Teeneterist ripub 35 millimeetri laiuse punase muareelindi küljes, mille kummalgi äärel on roheliste servadega valge triip. Teeneristi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud teeneteristi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 10.

§ 7.   Lääne-Viru maakonna teenetemärgid

  (1) Lääne-Viru maakonna teenetemärgid on:
  1) Lääne-Virumaa kuldne vapimärk;
  2) Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk.

  (2) Lääne-Virumaa kuldne vapimärk on rõngasrist, mis koosneb sõõrist, mille ülemisel poolel on kuldsed tammelehed ja alumisel poolel kuldsed viljakõrred, ning rohelisest valgete ääristega emailiga kaetud ristist. Risti keskel on sinise ja kollase emailiga viimistletud Lääne-Viru maakonna vapp. Sõõri läbimõõt on 45 millimeetrit, risti kõrgus on 47 millimeetrit, risti laius on 47 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 27 millimeetrit. Vapimärk ripub 32 millimeetri laiuse rohelise muareelindi küljes, mille keskel on kollane triip. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.

  (3) Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk on rõngasrist, mis koosneb sõõrist, mille ülemisel poolel on hõbedased tammelehed ja alumisel poolel hõbedased viljakõrred, ning rohelisest valgete ääristega emailiga kaetud ristist. Risti keskel on sinise ja kollase emailiga viimistletud Lääne-Viru maakonna vapp. Sõõri läbimõõt on 45 millimeetrit, risti kõrgus on 47 millimeetrit, risti laius on 47 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 27 millimeetrit. Vapimärk ripub 32 millimeetri laiuse rohelise muareelindi küljes, mille keskel on valge triip. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 12.

§ 8.   Pärnu maakonna teenetemärk

  (1) Pärnu maakonna teenetemärk on Pärnumaa vapimärk.

  (2) Pärnumaa vapimärk koosneb hõbedasest reljeefsest tammepärjast, mille alumisel poolel kaardub oksüdeeritud lint reljeefse kirjaga „PÄRNUMAA“. Tammepärja keskel on kullatud hõbedast musta emailiga viimistletud Pärnu maakonna vapp. Vapimärgi kõrgus on 32 millimeetrit ning vapi kõrgus on 20 millimeetrit. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 13.

§ 9.   Põlva maakonna teenetemärgid

  (1) Põlva maakonna teenetemärgid on:
  1) Põlvamaa vapimärk;
  2) Põlvamaa teenetemärk.

  (2) Põlvamaa vapimärk on kullatud hõbedast musta emailiga viimistletud Põlva maakonna vapi tagant tõusev reljeefne hõbedast loorberipärg, mille vahel on rohelise emailiga kaetud pinnal hõbedane viljapea ning üle selle reljeefne lint kirjaga „PÕLVAMAA“. Vapimärgi kõrgus on 40 millimeetrit ja laius 38 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 14 millimeetrit. Vapimärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 14.

  (3) Põlvamaa teenetemärk on hõbedast rohelise emailiga kaetud kaarduvate harudega kaldrist, millel on hõbedast kiirtekimbuga kaldrist. Risti keskel ääristab ovaalset medaljoni oksüdeeritud hõbedast reljeefsete loorberioksadega lint, mille ülemisel poolel on reljeefne kiri „PÕLVAMAA“ ja alumisel poolel kiri „TEENETE EEST“. Ovaali keskel on kullatud hõbedast Põlva maakonna vapp. Teenetemärgi kõrgus on 40,5 millimeetrit ja laius 38,7 millimeetrit ning vapimärgi kõrgus on 18,5 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 15.

§ 10.   Rapla maakonna teenetemärgid

  (1) Rapla maakonna teenetemärgid on:
  1) Raplamaa kuldne vapimärk;
  2) Raplamaa hõbedane vapimärk.

  (2) Raplamaa kuldne vapimärk on kuldsest metallist valmistatud käpprist, mille esikülg on kaetud valge emailiga ning risti keskel on hõbedane sinise, punase ja kollase emailiga viimistletud Rapla maakonna vapp. Risti kõrgus on 26 millimeetrit, laius on 26 millimeetrit ning vapi kõrgus on 11 millimeetrit. Vapimärk ripub 25 millimeetri laiuse rohelise ja valgega pikuti pooleks jaotatud kullatud naastuga muareelindi küljes. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 16.

  (3) Raplamaa hõbedane vapimärk on hõbedasest metallist valmistatud käpprist, mille esikülg on kaetud valge emailiga ning risti keskel on hõbedane sinise, punase ja kollase emailiga viimistletud Rapla maakonna vapp. Risti kõrgus on 26 millimeetrit, laius on 26 millimeetrit ning vapi kõrgus on 11 millimeetrit. Vapimärk ripub 25 millimeetri laiuse rohelise ja valgega pikuti pooleks jaotatud muareelindi küljes. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.

§ 11.   Saare maakonna teenetemärgid

  (1) Saare maakonna teenetemärgid on:
  1) Saare maakonna vapimärk;
  2) Saare maakonna teenetemärk.

  (2) Saare maakonna vapimärk on hõbedasest metallist rõngasrist, mille keskel on sinise emailiga kaetud Saare maakonna vapikilp. Rõngasristi rõngast katab ringikujuliselt tammelehtedest, -okstest ja -tõrudest koosnev ornament. Rõngasristi läbimõõt on 36 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 17 millimeetrit. Rõngasrist ripub 35 millimeetri laiuse muareelindi küljes, mille keskel ja mõlemas servas on hall triip. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 18.

  (3) Saare maakonna teenetemärk on hõbedasest metallist sinise emailiga viimistletud Saare maakonna vapikilp, mida ümbritsevad alt ja külgedelt hõbedased tammelehed. Teenetemärgi vapikilbi kõrgus on 23 millimeetrit ning teenetemärgi laius on 30 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 19.

§ 12.   Tartu maakonna teenetemärk

  (1) Tartu maakonna teenetemärk on Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärk.

  (2) Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärk on üks Tartu maakonna vapikujundeid – kullast valmistatud reljeefne kolme lehe ja kahe tõruga tammeoks, mille tagaküljele on graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kõrgus on 15 millimeetrit ja laius on 20 millimeetrit. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas nr 20.

§ 13.   Valga maakonna teenetemärgid

  (1) Valga maakonna teenetemärgid on:
  1) Valgamaa vapimärk;
  2) Valgamaa teenetemärk.

  (2) Valgamaa vapimärk on kaelalindi külge riputatud hõbedast kaheksaharuline stiliseeritud rukkilill, mille esikülg on kaetud sinise emailiga. Rukkilille peal on reljeefsetest oksüdeeritud hõbedast viljapeadest pärjaga ümbritsetud valge emailiga kaetud medaljon, millel on sinise emailiga viimistletud Valga maakonna vapp. Rukkilille kõrgus on 62 millimeetrit, pärja läbimõõt on 38 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 24 millimeetrit. Vapimärgi kaelalint on 40 millimeetri laiune sinine muareelint. Vapimärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ja meistrimärk ning sellele on graveeritud vapimärgi number ja vapimärgi kavaleri nimi. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 21.

  (3) Valgamaa teenetemärk on hõbedast sinise emailiga viimistletud Valga maakonna vapp, mida ümbritseb ringina oksüdeeritud hõbedast reljeefsetest viljapeadest pärg. Pärja läbimõõt on 38 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus on 26 millimeetrit. Teenetemärk ripub 35 millimeetri laiuse sinise muareelindi küljes. Teenemärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 22.

§ 14.   Viljandi maakonna teenetemärk

  (1) Viljandi maakonna teenetemärk on Viljandimaa vapimärk.

  (2) Viljandimaa vapimärk on kullatud hõbedast kuuest reljeefsest viljapeast moodustatud täht, mille keskel on sinise ja rohelise emailiga viimistletud Viljandi maakonna vapp. Tähe laius on 37 millimeetrit, kõrgus on 41 millimeetrit ning vapikilbi kõrgus 16 millimeetrit. Täht ripub 35 millimeetri laiuse musta muareelindi küljes, mille keskel on valge triip ning mõlemas servas on punane triip. Vapimärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ning graveeritud vapimärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 23.

§ 15.   Võru maakonna teenetemärgid

  (1) Võru maakonna teenetemärgid on:
  1) Võrumaa vapimärk;
  2) Võrumaa teenetemärk.

  (2) Võrumaa vapimärk on kaelalindi külge riputatud kuldsest metallist, stiliseeritud kuuseokstest moodustatud rist, mille esikülg on kaetud rohelise emailiga. Risti keskel on kuldse võruga, mille alumisel poolel on reljeefne kiri „VÕRUMAA“, ümbritsetud sinise emailiga kaetud sõõr, milles on Võru maakonna vapisümbolid. Risti kõrgus on 64 millimeetrit ja laius on 64 millimeetrit. Vapimärgi kaelalint on 40 millimeetri laiune roheline muareelint, mille kummalgi serval on kollane triip, mille keskel on sinine joon. Vapimärgi tagakülg on sile, sellele on löödud hõbedaproov ja meistrimärk ning sellele on graveeritud vapimärgi number ja vapimärgi kavaleri nimi. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 24.

  (3) Võrumaa teenetemärk on kuldsest metallist võru – Võrumaa vapi- ja nimesümbol. Võru ülemise poole peal on stiliseeritud kuuseoks, mis on kaetud rohelise emailiga. Võru alumisel poolel on reljeefne kiri „VÕRUMAA“. Võru läbimõõt on 32 millimeetrit, kuuseoksa kõrgus 25 millimeetrit, märgi kogukõrgus on 41 millimeetrit. Teenetemärk ripub 35 millimeetri laiuse rohelise muareelindi küljes, mille kummalgi serval on kollane triip, mille keskel on sinine joon. Teenetemärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 25.

3. peatükk TEENETEMÄRGI ANDMINE, KANDMINE JA ÄRAVÕTMINE 

1. jagu Teenetemärgi andmine 

§ 16.   Teenetemärgi andmine

  (1) Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Erakorraliselt võib teenetemärgi anda ka muul ajal.

  (11) Teenetemärkide andmist korraldavad omas maakonnas vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt (edaspidi kohalikud omavalitsused), eelkõige läbi kohalike omavalitsusüksuste liidu või muu ühiselt asutatud juriidilise isiku (edaspidi kohalike omavalitsuste ühendus).
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (2) Igal isikul, samuti asutusel on õigus esitada lõikes 11 nimetatud kohalikule omavalitsusele või kohalike omavalitsuste ühendusele ettepanek teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (3) Teenetemärgi andmise otsustab lõikes 11 nimetatud kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste ühendus, kes võib moodustada teenetemärgi andmise otsustamiseks komisjoni. Teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (4) Teenetemärgi võib anda Eesti Vabariigi kodanikule, välismaalasele või kodakondsuseta isikule.

  (5) Teenetemärk koos tunnistusega antakse tasuta ja ainult ühel korral.

  (6) Teenetemärki ei anta postuumselt, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (7) Teenetemärgi andmise otsus avalikustatakse vähemalt lõikes 11 nimetatud kohaliku omavalitsuse või kohalike omavalitsuste ühenduse kodulehel.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (8) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

§ 17.   Harju maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Harjumaa aukodaniku teenetemärk antakse isikule Harju maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

  (2) Harjumaa teenetemärk antakse isikule Harju maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks.

  (3) Harjumaa aukodaniku teenetemärgi võib anda postuumselt.

§ 171.   Hiiu maakonna teenetemärgi andmine

Hiiu maakonna teenetemärk antakse isikule Hiiu maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskuju tunnustamiseks, samuti Hiiu maakonnale au ja tuntust toonud saavutuste tunnustamiseks.
[RT I, 26.02.2016, 3 - jõust. 29.02.2016, rakendatatkse alates 2016. aasta 24. veebruarist]

§ 18.   Ida-Viru maakonna teenetemärgi andmine

  Ida-Virumaa teenetemärk antakse isikule Ida-Viru maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

§ 19.   Jõgeva maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Jõgevamaa vapimärk antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Üldjuhul antakse Jõgevamaa vapimärk elutöö eest.

  (2) Jõgevamaa kuldrist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

  (3) Jõgevamaa hõberist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks või Jõgeva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

§ 20.   Järva maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Järvamaa vapimärk antakse isikule Järva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

  (2) Järvamaa teenetemedal antakse isikule Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise töö ja tegevuse tunnustamiseks.

  (3) Järvamaa teenetemärk antakse isikule Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud töö ja tegevuse tunnustamiseks või Järva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

§ 21.   Lääne maakonna teenetemärgi andmine

  Läänemaa teeneterist antakse isikule Lääne maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

§ 22.   Lääne-Viru maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Lääne-Virumaa kuldne vapimärk antakse isikule Lääne-Viru maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

  (2) Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk antakse isikule Lääne-Viru maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

§ 23.   Pärnu maakonna teenetemärgi andmine

  Pärnumaa vapimärk antakse isikule Pärnu maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, sealhulgas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks spordi- ja kultuurivaldkonnas.

§ 24.   Põlva maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Põlvamaa vapimärk antakse isikule Põlva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

  (2) Põlvamaa teenetemärk antakse isikule Põlva maakonnale osutatud teenete või saavutuse tunnustamiseks.

§ 25.   Rapla maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Raplamaa kuldne vapimärk antakse isikule Rapla maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskuju tunnustamiseks, samuti Rapla maakonnale au ja tuntust toonud saavutuste tunnustamiseks.

  (2) Raplamaa hõbedane vapimärk antakse isikule Rapla maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud tegevuse tunnustamiseks, samuti Rapla maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks.

  (3) Raplamaa kuldset vapimärki võib anda postuumselt.

  (4) Raplamaa hõbedast vapimärki võib korraliselt välja anda kolm korda aastas – iseseisvuspäeva, võidupüha ja taasiseseisvumispäeva puhul.

§ 26.   Saare maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks.

  (2) Saare maakonna teenetemärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks.

§ 27.   Tartu maakonna teenetemärgi andmine

  Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärk antakse isikule Tartu maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud silmapaistva töö ja tegevuse tunnustamiseks.

§ 28.   Valga maakonna teenetemärkide andmine

  (1) Valgamaa vapimärk antakse isikule Valga maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Üldjuhul antakse vapimärk elutöö eest.

  (2) Valgamaa teenetemärk antakse isikule Valga maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks.

§ 29.   Viljandi maakonna teenetemärgi andmine

  Viljandimaa vapimärk antakse isikule Viljandi maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

§ 30.   Võru maakonna teenetemärgi andmine

  (1) Võrumaa vapimärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Võrumaa vapimärk antakse üldjuhul elutöö eest.

  (2) Võrumaa teenetemärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks.

2. jagu Teenetemärgi kandmine ja äravõtmine 

§ 31.   Teenetemärgi kandmine

  (1) Teenetemärki kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga.

  (2) Kaelaskantavat teenetemärki ei kanta samaaegselt Vabariigi Presidendi poolt antud riikliku autasuga.

  (3) Järvamaa vapimärki ja Järvamaa teenetemedalit ei kanta samaaegselt.

  (4) Õigus teenetemärki kanda on üksnes isikul, kellele see on antud.

§ 32.   Teenetemärgi äravõtmine

  (1) Lõikes 11 nimetatud kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste ühendus võib otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui:
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]
  1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises;
  2) saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks teenetemärki antud või
  3) isiku hilisem käitumine on olnud nii vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

  (2) Isik, kellelt lõikes 11 nimetatud kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste ühendus on teenetemärgi ära võtnud, peab teenetemärgi andjale tagastama.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2015. aastal.

§ 34.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Harjumaa aukodaniku teenetemärk

Lisa 2 Harjumaa teenetemärk

Lisa 3 Ida-Virumaa teenetemärk

Lisa 4 Jõgevamaa vapimärk

Lisa 5 Jõgevamaa kuldrist

Lisa 6 Jõgevamaa hõberist

Lisa 7 Järvamaa vapimärk

Lisa 8 Järvamaa teenetemedal

Lisa 9 Järvamaa teenetemärk

Lisa 10 Läänemaa teeneterist

Lisa 11 Lääne-Virumaa kuldne vapimärk

Lisa 12 Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk

Lisa 13 Pärnumaa vapimärk

Lisa 14 Põlvamaa vapimärk

Lisa 15 Põlvamaa teenetemärk

Lisa 16 Raplamaa kuldne vapimärk

Lisa 17 Raplamaa hõbedane vapimärk

Lisa 18 Saare maakonna vapimärk

Lisa 19 Saare maakonna teenetemärk

Lisa 20 Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärk

Lisa 21 Valgamaa vapimärk

Lisa 22 Valgamaa teenetemärk

Lisa 23 Viljandimaa vapimärk

Lisa 24 Võrumaa vapimärk

Lisa 25 Võrumaa teenetemärk

Lisa 26 Hiiumaa teenetemärk
[RT I, 26.02.2016, 3 - jõust. 29.02.2016, rakendatatkse alates 2016. aasta 24. veebruarist]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json