Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 50

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Vastu võetud 21.12.2017 nr 196

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1. Õpetaja töötasu alammäär

  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1150 eurot kuus.

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määrus nr 159 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär