Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2019, 3

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 113

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse arv „1606” arvuga „1648”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) 2020. aastal § 6 lõike 1 punkti 2 alusel surmade registreerimise eest hüvitist ei maksta.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json