Teksti suurus:

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 38

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal

Vastu võetud 22.12.2021 nr 86

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 293 lõike 6, toiduseaduse § 493 lõike 5 ja veterinaarseaduse § 87 lõike 7 alusel.

§ 1.  Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal

  Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal on 23,84 eurot.

§ 2.  Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal

  Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal on 33,70 eurot.

§ 3.  Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal

  Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2022. aastal on 14,90 eurot.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json