Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2023, 2

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 15.12.2023 nr 46

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 11 asendatakse sõna „abikaasatasu” sõnadega „abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkte 8 ja 17 täiendatakse pärast sõna „abikaasa” sõnadega „või registreeritud elukaaslase”.

§ 2.  Määrus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json