Teksti suurus:

Terviseameti tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2023, 41

Terviseameti tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 21.12.2023 nr 75

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 21 lõike 5 alusel.

1. peatükk Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord 

§ 1.  Tervisekaitseteenuse osutamine

  Terviseamet osutab käesoleva hinnakirja kohaselt tasulisi tervisekaitseteenuseid juriidilise või füüsilise isiku, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse (edaspidi tellija) taotluse alusel keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste ohutegurite määramiseks ning riskihindamiseks.

§ 2.  Tervisekaitseteenuse eest tasumine

  (1) Tervisekaitseteenuse tellija tasub teenuse eest vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Terviseameti väljastatud arve alusel.

  (2) Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

  (3) Hinnakirjas nimetamata uuringu maksumuse arvutab Terviseamet analoogilise uuringu hinna alusel.

2. peatükk Hinnakiri 

§ 3.  Vee sensoorne ja keemiline analüüs

  Vee sensoorsele ja keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

alumiinium

  26,00

  2)

ammoonium

    8,00

  3)

bikromaatne hapnikutarve

  24,00

  4)

biokeemiline hapnikutarve

  21,00

  5)

boor

  26,00

  6)

elektrijuhtivus

    4,00

  7)

fenoolid (1- ja 2-aluselised) vedelikkromatograafiliselt

  58,00

  8)

fluoriid

  17,00

  9)

fosfaat, polüfosfaat

    9,00

10)

hõljuvained

  12,00

11)

hägusus

    5,00

12)

jääkkloor

    6,00

13)

kaalium

  17,00

14)

kaltsium

  17,00

15)

kloriid

    9,00

16)

kuivjääk

    8,00

17)

lahustunud hapnik

    7,00

18)

leelisus

    9,00

19)

lõhn

    2,50

20)

magneesium

  17,00

21)

mangaan

  26,00

22)

maitse

    2,50

23)

naatrium

  17,00

24)

naftaproduktid heitveest gravimeetriliselt

  37,00

25)

nitraat

  12,00

26)

nitrit

    8,00

27)

permanganaatne hapnikutarve

    8,00

28)

pestitsiidid gaasikromatograafiliselt multimeetodil

183,00

29)

pestitsiidid vedelikkromatografiliselt LC/MS/MS multimeetodil

183,00

30)

pH

    3,50

31)

aurutusjääk

  15,00

32)

rasvad heitveest gravimeetriliselt

  37,00

33)

raud, kahevalentne

  16,00

34)

ränioksiid

  12,00

35)

seotud kloor

    6,00

36)

sulfaat

    8,00

37)

tsüaniid

  19,00

38)

vaba kloor

    6,00

39)

värvus

    5,00

40)

väävelvesinik

  11,00

41)

üldfosfor

  22,00

42)

üldkaredus

    6,00

43)

üldlämmastik

  22,00

44)

üldraud

  26,00

45)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike, sh benso(a)püreeni sisaldus

180,00

46)

benseen, 1,2-dikloroetaan, tri- ja tetrakloroeteen ning trihalometaanid gaasikromatograafiliselt

171,00

47)

naftasaadused (süsivesinikud C10–C40) gaaskromatograafiliselt

  80,00

48)

katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ja anioonid (fluoriid, kloriid, nitraat, sulfaat) ioonkromatograafiliselt

 

 

1 ioon

  17,00

 

2 iooni

  19,00

 

3 iooni

  21,00

 

4 iooni

  23,00

§ 4.  Keemilised analüüsid

  Keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

vedeliku tiheduse mõõtmine

14,00

  2)

erikaal (tihedus)

  8,00

  3)

keedusoolasisaldus

13,00

  4)

kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt

10,00

  5)

mineraalained (tuhk)

16,00

  6)

murdumisnäitaja

  8,00

  7)

pH

  8,00

  8)

rasvade ja õlide anisidiinarv

24,00

  9)

rasvade ja õlide happearv

10,00

10)

vabade rasvhapete sisaldus

10,00

11)

rasvade ja õlide joodiarv

14,00

12)

rasvade ja õlide peroksiidarv

13,00

13)

rasvade ja õlide rasvhappeline koostis

81,00

14)

rasvasisaldus Soxhlet’i meetodil

29,00

15)

mitterasvaste lisandite sisaldus

29,00

16)

sõelanalüüs

22,00

17)

tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk)

18,00

18)

askorbiinhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

55,00

§ 5.  Vee mikrobioloogiline analüüs

  Vee mikrobioloogilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mikroorganismide loendamine 36 ºC

    8,00

  2)

mikroorganismide loendamine 22 ºC

    8,00

  3)

somaatiliste kolifaagide loendamine

  48,00

  4)

Cryptosporidium’i ootsüstide ja Giardia tsüstide loendamine

245,00

  5)

Coli-laadsete bakterite loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

  12,00

  6)

Coli-laadsete bakterite loendamine MPN meetodil

  11,00

  7)

Escherichia coli loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

  11,00

  8)

Escherichia coli loendamine MPN meetodil

  13,00

  9)

soole enterokokkide või streptokokkide loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

    9,00

10)

Staphylococcus aureus’e loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

  13,00

11)

Pseudomonas aeruginosa loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

  12,00

12)

Pseudomonas aeruginosa loendamine MPN meetodil

  15,00

13)

Salmonella spp tuvastamine

  19,00

14)

Clostridium perfringens’i loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

  13,00

15)

sulfitit redutseerivate klostriidide spooride loendamine membraanfiltratsiooni meetodil

  13,00

16)

Legionella spp loendamine

121,00

17)

Legionella pneumophila loendamine MPN meetodil (Legiolert)

  85,00

18)

Vibrio spp tuvastamine

  36,00

§ 6.  Keskkonnaproovide mikrobioloogiline analüüs

  Keskkonnaproovide mikrobioloogilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mikroorganismide loendamine

  7,00

  2)

Coli-laadsete bakterite loendamine

  7,50

  3)

Coli-laadsete bakterite tuvastamine

  7,00

  4)

Esherichia coli loendamine

10,00

  5)

Enterobacteriaceae loendamine

13,00

  6)

koagulaaspositiivsete stafülokokkide (sh Staphylococcus aureus) loendamine

12,00

  7)

koagulaaspositiivsete stafülokokkide (sh Staphylococcus aureus) tuvastamine

11,00

  8)

Salmonella spp tuvastamine

17,00

  9)

Listeria monocytogenes’e tuvastamine

17,00

10)

Listeria monocytogenes’e tuvastamine tampoonimeetodil

25,00

11)

pärmseente loendamine

  7,50

12)

hallitusseente loendamine

  7,50

13)

pinnaproov kontaktplaadiga ühele mikroobile või mikroobide grupile

  4,50

14)

mikroorganismide arvukus õhus sedimentatsioonimeetodil

  5,00

15)

Staphylococcus aureus’e arvukus õhus sedimentatsioonimeetodil

  6,50

16)

hallitusseente arvukus õhus sedimentatsioonimeetodil

  5,00

17)

mikroorganismide arvukus õhus (aspiratsiooniseade)

  5,00

18)

Staphylococcus aureus’e arvukus õhus (aspiratsiooniseade)

  6,50

19)

hallitusseente arvukus õhus (aspiratsiooniseade)

  5,00

§ 7.  Muud mikrobioloogilised analüüsid

  Muudele mikrobioloogilistele analüüsidele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

1)

mittestandardse proovi ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks

31,00

2)

autoklaavi töö toimivuse mikrobioloogiline kontroll

15,00

3)

Staphylococcus aureus’e tuvastamine mullas, kompostis või ravimudas

77,00

4)

Escherichia coli loendamine mullas, kompostis või ravimudas

32,00

5)

Salmonella spp tuvastamine mullas, kompostis või ravimudas

63,00

6)

Clostridium perfringens’i loendamine mullas, kompostis või ravimudas

30,00

7)

mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

15,00

§ 8.  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade, mänguasjade ja kosmeetikatoodete analüüsid

  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade, mänguasjade ja kosmeetikatoodete analüüsidele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes

  36,00

  2)

vaba formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes HPLC meetodil

  96,00

  3)

p-fenüleendiamiini sisaldus kosmeetikatoodetes

  96,00

  4)

triklosaani sisaldus kosmeetikatoodetes

  96,00

  5)

konservantide sisaldus kosmeetikatoodetes (parabeenid, fenoksüetanool, fenoksüpropanool)

115,00

  6)

konservantide sisaldus kosmeetikatoodetes (parabeenid, alkoholid, happed)

175,00

  7)

salitsüül-, bensoe- ja sorbiinhappe määramine kosmeetikatoodetes

  60,00

  8)

MI ja MCI sisaldus kosmeetikatoodetes

115,00

  9)

hüdrokinooni sisaldus kosmeetikatoodetes

  96,00

10)

UV-filtrite sisaldus kosmeetikatoodetes

213,00

11)

allergeensete lõhnaainete sisaldus kosmeetikatoodetes

258,00

12)

pH kosmeetikatoodetes

  10,00

13)

teesool, kloriidisisaldus

  17,00

14)

teesool, ferrotsüaniidi sisaldus

  35,00

15)

teesool, vees lahustumatute ainete sisaldus

  15,40

16)

pesuseep:

 

 

niiskus

  10,00

 

vaba leelise massiosa

  25,00

 

vaba naatriumkarbonaadi massiosa

  25,00

 

ühe toote kaal

    4,50

17)

Staphylococcus aureus’e tuvastamine kosmeetikatoodetes

  22,00

18)

kosmeetikatoodete antimikroobse kaitse testimine (challenge test)

264,00

19)

Candida albicans’i tuvastamine kosmeetikatoodetes

  16,00

20)

mikroorganismide loendamine kosmeetikatoodetes

  13,00

21)

Pseudomonas aeruginosa tuvastamine kosmeetikatoodetes

  18,00

22)

Escherichia coli tuvastamine kosmeetikatoodetes

  15,00

23)

pärm- ja hallitusseente loendamine kosmeetikatoodetes

  16,00

24)

ftalaatide sisaldus tarbekaupades

150,00

25)

aromaatsete amiinide sisaldus tarbekaupades

175,00

26)

mänguasja väändekatse

  23,00

27)

mänguasja tõmbekatse

  23,00

28)

mänguasja õmbluste tugevus

  25,00

29)

mänguasja kukkumiskatse

  25,00

30)

mänguasja ümberlükkamiskatse

  13,00

31)

mänguasja löögikatse

  16,00

32)

mänguasja survekatse

  16,00

33)

mänguasja leotamiskatse

  28,00

34)

mänguasja osade juurdepääsetavuse katse

  19,00

35)

mänguasjade väikeste osade määramise katse

  21,00

36)

mänguasja servade teravuse kontroll

  32,00

37)

mänguasja otste teravuse kontroll

  32,00

38)

mänguasja traatide painduvuse katse

  25,00

39)

vedelikuga täidetud mänguasjade lekke kontroll

  25,00

40)

mänguasja geomeetrilise kuju kontroll

  15,00

41)

suuga käitatavate mänguasjade vastupidavuse kontroll

  28,00

42)

mänguasjade kokkuvolditavad või -liuguvad mehhanismid

  28,00

43)

mänguasja nööride jämeduse mõõtmine

  15,00

44)

mänguasjade nööride, kettide ja elektrijuhtmete pikkus

  15,00

45)

mänguasja staatilise tugevuse katse

  25,00

46)

mänguasja kile paksuse mõõtmine

  35,00

47)

ronimisraamide avade mõõtmete kontroll

  35,00

48)

pakendi kontroll (märgistus, hoiatused)

  15,00

49)

alla 3-aastastele lastele mitteettenähtud mänguasjad (märgistus, hoiatused)

  15,00

50)

mänguasjade nööride ja kettide ulatus

  28,00

51)

katsekomplektide kontroll (keemiliste ainete ja segu kogused, märgistus, hoiatused)

  28,00

52)

keemiliste mänguasjade kontroll (ainete ja segu kogused, märgistus, hoiatused)

  28,00

53)

etanooli, metanooli ja 2-propanooli määramine vesilahustest (desinfitseerimisvahendid, puhastusvedelikud, klaasiloputusvedelikud)

100,00

§ 9.  Õhu keemiline analüüs

  Õhu keemilise analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

aine analüüs ekspressmeetodil indikaatortoruga

  30,00

  2)

aine analüüs ioonkromatograafiliselt

  70,00

  3)

aine analüüs spektrofotomeetriliselt

  29,00

  4)

lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs GC-FID seadmega

100,00

  5)

lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus siseruumide õhus gaasikromatograafiliselt adsorptsioontorult MS detektoriga

200,00

  6)

mineraalõlide aerosoolide analüüs gaasikromatograafiliselt

  80,00

  7)

aine analüüs vedelikkromatograafiliselt

100,00

  8)

orgaanilise ühendi identifitseerimine MS detektoriga

150,00

  9)

tahkete osakeste määramine tolmuanalüsaatoriga

  50,00

10)

tolm gravimeetriliselt

  30,00

11)

nikotiini ja 3-vinüülpüridiini määramine õhust (tubakasuitsust) GC-MS seadmega

200,00

12)

süsihappegaasi mõõtmine portatiivse logeri abil:

lühiajaline (kuni 1 h);

ööpäev (24 h)

 

  25,00

  50,00

§ 10.  Toksiliste elementide analüüs

  Toksiliste elementide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

1)

ühe toksilise elemendi määramine

26,00

2)

iga järgmise elemendi määramine

18,00

3)

eriproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

42,00

4)

õhuproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

42,00

5)

heitveeproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

34,00

6)

mänguasja ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

42,00

7)

proovi ettevalmistus kroom (VI) analüüsiks

42,00

8)

proovi ettevalmistus nikli määramiseks nahaga kokkupuutuvatest esemetest

25,00

§ 11.  Füüsikaliste tegurite mõõtmine

  Füüsikaliste tegurite mõõtmisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

müratase ja helirõhutase 1/1-oktaavribades (31,5–8000 Hz),1 mõõtepunkt

  40,00

  2)

müratase ja helirõhutase 1/3-oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt

  50,00

  3)

ekvivalentne müratase (filtrid A ja C), 1 mõõtepunkt

  35,00

  4)

liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

  55,00

  5)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

160,00

  6)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

145,00

  7)

müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga

120,00

  8)

müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga

210,00

  9)

infraheli mõõtmine (alates 1 Hz), 1 mõõtepunkt

  77,00

10)

ultraheli mõõtmine (kuni 40 kHz), 1 mõõtepunkt

  77,00

11)

müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt

  70,00

12)

korrigeeritud vibratsiooniväärtus, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud väärtus 1 mõõtepunkt

  60,00

13)

üldvibratsioon 1/3-oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt

  59,00

14)

kohtvibratsioon 1/3-oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt

  68,00

15)

ehituskonstruktsioonide vibratsioon 1/3-oktaavribades või FFT-analüüs (0,8–250 Hz)

  86,00

16)

valgustustihedus, 1 mõõtekoht

    9,00

17)

ultraviolettkiirgus UVA, UVB, UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas

  26,00

18)

madalsageduslik magnetväli 5 Hz – 32 kHz, 1 mõõtepunkt

  54,00

19)

madalsageduslik elektriväli 5 Hz – 32 kHz, 1 mõõtepunkt

108,00

20)

elektromagnetväli sagedusega 100 kHz – 3 GHz, 1 mõõtepunkt

  54,00

21)

elektromagnetväli sagedusega 3–40 GHz, 1 mõõtepunkt

  86,00

22)

õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis

  14,00

23)

õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis

  14,00

24)

mikrokliima (suhteline niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis

  18,00

25)

ventilatsiooni parameetrite mõõtmine:

 

 

1–5 punkti korral, iga punkti maksumus

  12,00

 

üle 5 punkti, iga punkti maksumus

  10,00

26)

raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (üks antenn, 3 kHz kuni 300 GHz)

  33,00

27)

müra kaardistamine (tunnihind)

  50,00

§ 12.  Molekulaaranalüüs

  Molekulaaranalüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

1)

DNA/RNA isoleerimine proovimaterjalist

  15,00

2)

genoomse DNA eraldus mikroorganismide kultuurist

  18,00

3)

DNA/RNA kvaliteedikontroll

  15,00

4)

raamatukogu koostamine SARS-CoV-2 viiruse täisgenoomi sekveneerimiseks

  50,00

5)

SARS-CoV-2 viiruse täisgenoomi sekveneerimine Oxford Nanopore tehnoloogiat kasutades

300,00

6)

sekveneeritud andmete bioinformaatiline analüüs

    3,00

§ 13.  Kliinilised analüüsid

  Kliinilistele analüüsidele rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 ja § 331 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud hindu.

§ 14.  Muud tervisekaitsetoimingud

  Muudele tervisekaitsetoimingutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

ettevõtte või asutuse terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine, vajalike uuringute ja mõõtmiste kavandamine ning kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind)

40,00

  2)

ettevõttes või asutuses vajalike füüsikaliste mõõtmiste tegemine ja õhuproovide võtmine (tunnihind)

40,00

  3)

ettevõttes või asutuses vee- ja keskkonnaproovide võtmine (tunnihind)

33,00

  4)

mõõtetulemuste analüüs ja mõõtmisaruannete vormistamine (tunnihind)

36,00

  5)

eksperthinnangu andmine (tunnihind)

36,00

  6)

unikaalse laboriuuringu teoreetiline ja praktiline ettevalmistamine (tunnihind)

36,00

  7)

väljakutsetasu

14,50

  8)

sõidukulu (1 km)

  0,70

  9)

ingliskeelse katseprotokolli väljastamine (1 lk)

13,00

10)

ingliskeelse eksperdiotsuse väljastamine (1 lk)

25,00

11)

dokumentide saatmine posti teel

  3,00

§ 15.  Teenuste osutamine õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

  (1) Teenuste osutamisel õhtusel või öisel ajal ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel lisandub kõikide teenuste hinnale 50%. Õhtuseks ajaks loetakse ajavahemikku kell 18.00–22.00, öiseks ajaks loetakse ajavahemikku kell 22.00–06.00.

  (2) Kiirtööde korral lisandub kõikide teenuste hinnale kuni 50%. Kiirtööks loetakse teenust tähtajaga üks ööpäev.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 3. oktoobri 2017. a määrus nr 39 „Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json