Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruse nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2014, 3

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruse nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ muutmine

Vastu võetud 22.01.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 3 lõike 72 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruses nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) lokaalne taastuvenergia – hoones või kinnistul päikese-, vee-, pinnase- või tuuleenergiast toodetud elekter või soojusenergia. Soojuspumpade puhul võetakse energiaallikast saadud taastuvenergia energiaarvutuses arvesse soojuspumba soojusteguriga;“;

2) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui ehitusloa taotlus on esitatud enne 9. jaanuari 2013. a, kuid ehitusluba väljastatakse pärast nimetatud kuupäeva, siis määruse nõudeid ei kohaldata.

(2) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse kasutuses või omandis oleva sisekliima tagamisega hoone energiatõhususarv ei tohi ületada liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtusi, kui hoone ehitusluba väljastatakse ja hoone püstitatakse pärast 31. detsembrit 2018. a.

(3) Kui sisekliima tagamisega hoone ehitusluba väljastatakse ja hoone püstitatakse pärast 31. detsembrit 2020. a, siis ei tohi hoone energiatõhususarv ületada liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtusi.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Energiatõhususe miinimumnõuete uuendamine

Vabariigi Valitsus uuendab energiatõhususe miinimumnõudeid vähemalt üks kord iga viie aasta järel. Energiatõhususe miinimumnõuete uuendamisel arvestatakse tehnilist arengut ehitiste püstitamisel.“.
Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json